Азбест в будівництві - Україна повинна визначитися з підходом

Фото: Getty images

Світ розділився на два протилежні табори щодо використання азбесту. В чому причина таких полярних поглядів — аналізуємо нижче.

Останнім часом в ЗМІ з’явилася інформація про те, що в Україні планують заборонити використання азбесту для виробництва шиферу. Стверджується, що азбест, що міститься в шифері є серйозною небезпекою для здоров’я людей і здатний викликати рак, до того ж, заборону використання азбесту вимагає асоціація з Євросоюзом, де використання всіх видів азбесту заборонено з 2005 року.

В цьому відношенні цікаво подивитися на те, як йде справа з регулюванням використання азбесту в різних країнах світу. Сьогодні в світі використовується тільки єдиний вид азбесту — хризотиловий. Амфіболовий азбест вже давно заборонений у всьому світі через його особливу токсичність. При цьому 90% використання хризотилу в усьому світі припадає лише на азбестоцементну промисловість, тобто для виробництва шиферу, плаского листа та труб. Таким чином, споживачі в усьому світі стикаються не з чистим азбестом як сировиною, а з цементними матеріалами, що містять невеликі додавання азбесту — близько 8-10% від маси, а решта 90% припадає на цемент. В такому матеріалі азбест міцно замолочений в камінь цементної матриці та не здатний виділятися в будь-яких небезпечних для здоров’я концентраціях.

У світі по-різному регулюють використання хризотилового азбесту, але регулювання, в результаті, залежить від оцінки ризику використання матеріалів, що містять хризотил, національних особливостей виробництва та використання різних матеріалів і медичних даних про вплив на здоров’я. В результаті, в світі склалося 3 підходи до регулювання в залежності від національного досвіду використання різних видів азбесту:

1. Контрольоване використання на основі диференційованого підходу до регулювання різних форм азбесту засноване на наступних висновках:

а. Дві основні форми азбесту (амфіболовий і хризотил) істотно різняться за хімічним складом, структурою і як наслідок, мають різну біологічну активність. У той час як волокна хризотилу швидко виводяться і розчиняються в кислому середовищі легень, амфіболові азбести дуже слабо розчиняються і практично не виводяться з легень.

б. Ці фактори обумовлюють різний ризик для здоров’я, тобто у випадку хризотилу необхідне вдихання високих рівнів концентрацій пилу і тривалий період впливу, перш ніж проявляться негативні наслідки, у випадку з амфіболовим азбестом, достатньо короткострокового і нетривалого впливу для появи захворювання.

в. Є поріг впливу, нижче якого виникнення захворювання неможливе. Саме тому застосовуються гранично-допустимі концентрації (ГДК).

Виходячи з цих відмінностей для хризотилу і високощільних матеріалів, що містять хризотил, можливе контрольоване використання без суттєвого ризику для робітників і населення. Щоб знизити ризики необхідно просто контролювати рівень запиленості на виробництві, відмовитися від виробництва та використання пухких ізоляційних матеріалів, дотримуватися елементарних правил при роботі з високощільними матеріалами, що містять хризотил (використання респіраторів, уникати утворення пилу).

Прихильниками даної моделі є країни СНД, Мексика, Індія, Китай, Індонезія, Таїланд — всього понад 60 країн, які потребують забезпечення населення доступними будівельними матеріалами для вирішення житлового питання.

2. Підхід, заснований на оцінці ризику, прийнятий в США, дуже схожий на диференційований підхід. Даний підхід визначає ступінь ризику різних азбестів і в залежності від нього — заходи їх регулювання. Так, Агентство з охорони навколишнього середовища США заборонило використання всіх нізькощільних (пухких або тих, що пилять) азбестових матеріалів, таких як ізоляція, що представляють високий ризик для здоров’я. У той же час дозволено виробництво та використання високощільних матеріалів, таких як шифер, плаский лист, труби, гальмівні колодки та інше. Вони представляють низький ризик з огляду на те, що волокна азбесту не виділяються в концентраціях достатніх для виникнення захворювання. Перевага цього підходу, заснованого на науковій оцінці ризику, дозволяє мінімізувати ризики від використання матеріалів, що містять азбест і в той же час враховує інтереси бізнесу, яким ці матеріали необхідні.

3. Радикальний європейський заборонний підхід — всі форми азбесту (амфібол, хризотил) однаково небезпечні, оскільки є канцерогенами та поріг їхнього впливу невідомий, тобто теоретично навіть вдихання невеликої кількості волокон може призвести через деякий час до захворювання. Саме цей постулат дозволяє говорити про особливу небезпеку азбесту для робітників і населення, яким би малим не був вплив, і зараховувати всіх, хто коли-небудь вдихав волокна азбесту, до потенційних жертв. Цей підхід обрали країни ЄС, Австралія, Японія, тобто всього близько 50 країн.

Виходячи з цього постулату до регулювання азбесту і азбестовмісних матеріалів повинен застосовуватися дуже жорсткий підхід — заборона використання, видалення та утилізація. Наслідком цього підходу стало створення галузі, яка займається видаленням і утилізацією азбестових матеріалів, а також поява юридичних фірм, що спеціалізуються на азбестових позовах. Фактично вони є одним з головних вигодонабувачів політики щодо заборони та видалення азбесту, що живлять і стимулюють азбестофобію в засобах масової інформації.

Вибір підходу ЄС до регулювання азбесту був результатом неконтрольованого використання всіх видів азбесту в минулому, зі слабким захистом охорони праці та високою часткою використання пухких ізоляційних матеріалів. Якщо звернутися до історії питання, то саме амфіболові види азбесту широко використовувалися в Європі з родовищ, розташованих в Італії, Південній Африці, Фінляндії та Австралії. За різними оцінками частка амфіболового азбесту в загальному обсязі споживання азбесту становила до 10%, тому не випадково, що особливої актуальності питання азбесту отримало саме в Європі, Австралії і Японії. Наприклад, Австралія мала родовище крокидоліту (блакитного азбесту), який добувала і в великих обсягах експортувала, в основному, в Великобританію і Японію. В результаті в Австралії реєструється один з найвищих рівнів мезотеліоми в світі — близько 35 випадків на 1 млн. населення, в Англії — 33 випадки. Для порівняння, за даними ВООЗ фоновий рівень реєстрації мезотеліоми становить не більше 1-2 випадки на 1 млн. населення. Що стосується України, то рівень захворюваності мезотеліомою становить 0,2 випадку на 1 млн. населення.

Кожна країна обирає свій підхід до регулювання використання азбесту для виробництва шиферу та інших будматеріалів, виходячи з досвіду та національних особливостей використання азбесту, медичних даних по захворюваності та наявної соціально-економічної ситуації в країні.

Для України, з урахуванням непростого економічного стану, великої частки населення з низьким рівнем доходів, що потребує доступної покрівлі, відсутності даних по захворюваності та смертності від використання шиферу, а також великої частки шиферу (близько 60%) в покрівельному фонді країни, було б розумним ретельно вивчити питання. Зробити ревізію того, що виробляється і завозиться в країну, визначити перелік таких матеріалів і провести реальну оцінку їх ризику і на підставі цих даних вжити заходів щодо виключення найбільш ризикових матеріалів з обороту. Саме так чинять країни з технократичним стилем управління.

На жаль, намічений вибір України не заснований на науковому підході, аналізі даних, процедурах та критеріях. Він заснований на гаслах і слабкому розумінні питання. Дотримання радикального підходу, без урахування умов України, загрожує створенням фінансових проблем для державного бюджету в майбутньому, у вигляді необхідності видалення та заміни шиферу в громадських будівлях під тиском екоактивістів і проблеми з утилізацією цього матеріалу, який одномоментно стане небезпечним відходом, що потребує спеціальних витратних протоколів з утилізації та захоронення.

Технократичний стиль прийняття рішень щодо регулювання всього на світі передбачає наявність чітких критеріїв, процедур, достовірних даних, прозорості процесу прийняття рішень та залучення до обговорення питання експертного співтовариства та промисловості. На жаль, такий стиль прийняття рішень не використовується при розгляді варіантів використання азбесту в Україні, що може призвести до непідйомного навантаження на бюджет країни і населення.

Джерело